Bandiera Inglese Bandiera Inglese Bandiera Inglese Bandiera Inglese Bandiera Inglese
Mezzofanti Giorgio

BETREFT: LEVEND AAS VOOR SPORTVISSEN
Geachte Mevrouw, Mijnheer,
Met deze fax zouden wij U graag kennis maken met onze firma.
Wij zijn de belangrijkste nationale verdeler voor de productie van levend aas in de hengelsportsector.
Wij bevindenons te Bologna, het noordelljke knooppunt van autostrade, spoor en van luchtwegen van Italie.
Onze geillustreerde brochure met de gedetailleerde voorstelling van ons produkt en onze firma wordt vandaag nog aan U via de posst overgemaakt.
Aangezein onze firma niet over Nederkandstalig personeel, maar omdat wij toch volledig ter Uwer beschikking willen staan, zouden wij U willen vragen eventuele vragen via fax aan ons te richten. Wij zullen dan zelf via een afgevaardigde contact met Uopnemen.


Ons e-mail : mezzofanti@ntt.itIn afwachting van een eventuele samenwerking, verblljven wij.

Hoogachtend.


Mezzofanti Home Page

Queen Network 1997, tutti i diritti riservati